Jak obliczyć COGS?
Jak obliczyć COGS?

Jak obliczyć COGS?

Jak obliczyć COGS?

W dzisiejszym artykule omówimy, jak obliczyć COGS (koszt sprzedanych towarów) i jakie czynniki należy wziąć pod uwagę przy dokonywaniu tych obliczeń. COGS jest kluczowym wskaźnikiem dla wielu przedsiębiorstw, ponieważ pomaga określić, ile kosztuje produkcja i sprzedaż towarów.

Co to jest COGS?

COGS to skrót od anglojęzycznego terminu „Cost of Goods Sold”, co w tłumaczeniu na język polski oznacza „koszt sprzedanych towarów”. Jest to suma wszystkich kosztów związanych z produkcją i sprzedażą towarów w określonym okresie czasu. COGS jest istotnym wskaźnikiem finansowym, który pomaga przedsiębiorstwom określić, ile kosztuje ich działalność.

Jak obliczyć COGS?

Obliczenie COGS może być nieco skomplikowane, ponieważ wymaga uwzględnienia różnych czynników. Poniżej przedstawiamy kroki, które pomogą Ci dokonać tych obliczeń:

Krok 1: Określ początkowe zapasy

Pierwszym krokiem jest określenie wartości początkowych zapasów towarów. Wartość ta obejmuje koszty zakupu lub produkcji towarów, które są przechowywane na początku okresu, dla którego obliczasz COGS.

Krok 2: Dodaj koszty zakupu

Następnie musisz dodać koszty zakupu towarów, które zostały dokonane w trakcie okresu, dla którego obliczasz COGS. Koszty te obejmują cenę zakupu towarów oraz wszelkie dodatkowe koszty związane z ich transportem i dostawą.

Krok 3: Odejmij wartość końcowych zapasów

W kolejnym kroku musisz odjąć wartość końcowych zapasów towarów od sumy początkowych zapasów i kosztów zakupu. Wartość końcowa zapasów towarów obejmuje wartość towarów, które pozostały na koniec okresu, dla którego obliczasz COGS.

Krok 4: Oblicz COGS

W ostatnim kroku obliczamy COGS, odejmując wartość końcowych zapasów od sumy początkowych zapasów i kosztów zakupu. Otrzymany wynik będzie reprezentował koszt sprzedanych towarów w danym okresie.

Ważne czynniki do uwzględnienia

Podczas obliczania COGS istnieje kilka ważnych czynników, które warto wziąć pod uwagę:

Koszty bezpośrednie

COGS powinno uwzględniać tylko koszty bezpośrednio związane z produkcją i sprzedażą towarów. Należy do nich cena zakupu surowców, koszty produkcji, koszty opakowań, koszty transportu i inne bezpośrednie wydatki.

Wyłączenie kosztów pośrednich

Koszty pośrednie, takie jak koszty administracyjne, marketingowe czy wynagrodzenia pracowników niezwiązanych bezpośrednio z produkcją i sprzedażą towarów, nie powinny być uwzględniane w COGS.

Uwzględnienie wartości końcowych zapasów

Wartość końcowa zapasów towarów musi być dokładnie określona i uwzględniona przy obliczaniu COGS. Należy uwzględnić zarówno wartość fizyczną towarów, jak i ich wartość rynkową.

Podsumowanie

Obliczanie COGS jest istotne dla przedsiębiorstw, ponieważ pomaga określić, ile kosztuje produkcja i sprzedaż towarów. Warto pamiętać, że COGS powinno uwzględniać tylko koszty bezpośrednio związane z produkcją i sprzedażą, a koszty pośrednie powinny być wyłączone. Dokładne obliczenie COGS wymaga uwzględnienia początkowych i końcowych zapasów towarów. Biorąc pod uwagę te czynniki, przedsiębiorstwa będą miały lepszą kontrolę nad swoimi kosztami i będą mogły podejmować bardziej świadome decyzje biznesowe.

Wezwanie do działania:

Aby obliczyć COGS (koszt sprzedanych towarów), wykonaj następujące kroki:

1. Zidentyfikuj koszty bezpośrednio związane z produkcją lub zakupem towarów.
2. Obejmij koszty surowców, materiałów, robocizny i innych wydatków związanych z produkcją.
3. Dodaj koszty pośrednie, takie jak koszty utrzymania magazynu, opakowania i transportu.
4. Odejmij wartość zapasów początkowych od sumy kosztów z punktu 3.
5. Dodaj wartość zapasów końcowych.
6. Otrzymany wynik będzie stanowił COGS.

Link tagu HTML: https://www.annanblog.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here